Werkwijze

Contact

De werkwijze van Doock is te typeren als transparant en doortastend. Doortastend in het bereiken van de doelen van grondeigenaren. Transparant in de communicatie en cijfers. Wij hebben een groot netwerk van onder andere architecten, constructeurs, stedenbouwkundigen en makelaars. De lijnen zijn kort en er wordt projectmatig naar het einddoel toegewerkt.

Van een mooi stuk grond tot oplevering en champagne

Een ontwikkelproject bestaat globaal uit 7 fasen:

Fase 1- Kennismaking
Een grondeigenaar/ belegger heeft een interessant stuk grond of een gebouw waarop iets ontwikkeld kan gaan worden.
 

Fase 2 – Haalbaarheidsstudie
Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te kijken of en hoeveel woningen er op de grond of in het gebouw
gerealiseerd kunnen worden. Dit noemen we de definitie van het project.

In deze fase wordt ook gekeken of dit rendabel is ten opzichte van de kosten van het project en de bouwkosten. Tot slot wordt er in deze fase stichtingskostenopzet gemaakt, waarop basis van er een besluit kan worden genomen.

Go of No-Go van het project op basis van de haalbaarheidsstudie

Fase 3 – planologisch ontwerp
In deze fase worden alle uitgangspunten uitgewerkt tot een planologisch ontwerp, waarbij woningbouw, groen en verkeer samenkomen. Na afronding van het planologisch ontwerp en de benodigde onderzoeken hebben alle partijen inzicht in hoe het project eruit gaat zien. Dit is het moment om de bestemmingsplanwijziging en/of omgevingsvergunningen in te dienen.

Wij gaan in gesprek met de gemeente en zorgen voor het juiste ontwerp op de juiste plek. Na akkoord van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan er een besluit worden genomen om verder te ontwikkelen, of een bouwbestemming te verkopen.

Fase 4 – Uitwerking en aanbesteding gereed maken
In deze fase worden alle plannen verder uitgewerkt op detailniveau. Daarnaast worden de afspraken die met de gemeente gemaakt zijn voor bijvoorbeeld het openbaar gebied uitgewerkt en afgestemd. De stukken hebben nu een uitwerkingsniveau waar op basis van een aannemerselectie georganiseerd kan worden. Tot slot komen we in deze fase tot een definitieve kostprijs. Op basis daarvan kan de verkoop worden ingezet.

 

Go of No-Go van de gemeente

Fase 5 – Verkoop van het project
Voor de verkoop van het plan dienen verschillende verkoopdocumentaties te worden opgemaakt, zoals een website, brochure en overeenkomsten. In samenwerking met een makelaar, vormgever en notaris dragen wij zorg voor de start van de verkoop van het project. Het juiste moment bepalen we gezamenlijk.

De verkoop kan geschieden onder koop- en aannemingsovereenkomst of koopovereenkomst tussen verkoper en koper en een aannemingsovereenkomst tussen koper en aannemer.

Go of No-Go van de bouw

Fase 6 – Bouwen

Als de aannemers zijn geselecteerd en er voldoende woningen zijn verkocht, kunnen we starten met de bouw van het project.

Stap 7 – Oplevering

Als de bouw klaar is, wordt het project opgeleverd aan de kopers en vieren we samen een succesvol project.

Je kunt ervan uit gaan dat Doock transparant communiceert en gezamenlijk met jou als grondeigenaar de keuzes maakt die het beste bij jou passen. Of het nu gaat om de verkoop van een bouwgrond of de begeleiding van het proces van A tot Z. Bij elk moment is er ‘tijd voor champagne!’